Header


Aksel Waldemar Johannessen - An Expressionist from Norway


(from the book, in norwegian)
Annerkjent ute, miskjent hjemme.

Om billedkunstneren Aksel Waldemar Johannessen gjelder det gamle ord om at det er vanskelig å bli profet i eget land. Han har i dag en høyere stjerne i Tyskland, Østerrike og ltalia enn i Norge. Det var via det store utland at jeg ble kjent med hans kunst.

Read more..