HeaderBrev til statsministeren i Norge

23/7-2007
Oslo, 23.07.2007

Til
Statsminister Jens Stoltenberg,
Kultur- og Kirkeminister Trond Giske,

Undertegnede skriver Dem i anledning en sak av stor national betydning. Det er et åpent brev der pressen og NRK vil få tilsendt kopier. Det fremkommer en del opplysninger i brevet som jeg tidligere ikke har gjort kjent, da jeg ikke har ønsket å kompromittere personer eller institusjoner, men har håpet på at ting løser seg underveis. Det har det ikke gjort. Av hensyn til vår nasjonale kulturarv kan disse forhold ikke lenger holdes hemmelig. Brevet blir således stående som et bidrag til vår kulturhistorie.

Read more..