HeaderBrev til Statsråd Trond Giske

4/8-2008
Oslo, 6.04.08

Til Statsråd Trond Giske,

I striden mellom Nasjonalmuseets ledelse og de ansatte, vil jeg minne Statsråden om følgende:

Denne striden dreier seg også om Nasjonalmuseets håndtering gjennom 15 år av vår store internasjonale kunstner Aksel Waldemar Johannessen (1880-1922), likeledes museets kritikkverdige, tildels lovstridige angrep på kunstneren, såvel som på mitt arbeid. Jeg henviser derfor til mitt brev av 23.07.07 til Statssministeren og til Dem, et brev som førte til store oppslag i landets aviser. (Vedlegges).

Read more..